Do you accept our Cookies?

We use cookies to improve your web experience.Cosmic Human Civilisations of the Milky Way Galaxy
URANUS Spiral, Mercury Sector
Official Site of Planet SEISTH
Venerable Master ALUDAK (Venus)


Main    About    Predictions    Topics & Video    Contact       

Защо горещата вълна и наводненията в Южна Европа?Leonardo Betetto


Горещите вълни и Ел Ниньо засягат Испания и Италия, както и Балканския полуостров, където живеят потомци на африканци, азиатци и араби.

С други думи, това е населението, което скритите елити не желаят.

В Европа те искат да запазят евреите, германците и монархиите на Запада. Желаните мъжки хаплогрупи са I1 и R1b. Евреите са с майчино наследство, така че имат разнообразни бащини предци.
© 2023 - Great Master ALUDAK and Master Leonardo Betetto
All Rights Reserved

PO BOX 5500
Mendoza, Argentina
master@seisth.net


  English      Español      中文普通话      русский   + ...