Do you accept our Cookies?

We use cookies to improve your web experience.Cosmic Human Civilisations of the Milky Way Galaxy
URANUS Spiral, Mercury Sector
Official Site of Planet SEISTH
Venerable Master ALUDAK (Venus)


Main    About    Predictions    Topics & Video    Contact       

Зошто бранот на топлината и поплавата во јужна Европа?Leonardo Betetto


Топлинските бранови и феноменот Ел Нињо влијаат на Шпанија и Италија, како и на Балканскиот полуостров, каде живеат потомци на Африканците, Азијците и Арапите.

Со други зборови, ова се популациите што скриените елити не ги сакаат.

Во Европа, тие сакаат да ги задржат Евреите, германските и монархиите на Западот. Пожелните машки хаплогрупи се I1 и R1B. Евреите се од мајчино наследство, така што имаат разновидно татковско потекло.
© 2023 - Great Master ALUDAK and Master Leonardo Betetto
All Rights Reserved

PO BOX 5500
Mendoza, Argentina
master@seisth.net


  English      Español      中文普通话      русский   + ...